O spoločnosti ADDO

addo [z lat.] - pridávať, dodávať, pripájať

Pripravujeme, organizujeme a finalizujeme projekty.
Špecializujeme sa na poradenstvo a následnú realizáciu projektov súvisiacich s internetom a informačnými technológiami.

Predstavenie majiteľa alebo Kto je Aurel Ollé?

V online businesse od roku 2000.
3 roky pracoval pre medzinárodnú online agentúru (klienti BBC, GlaxoSmithKline, americanpresidents.org, …) ako projektový manažér online projektov.

Ďalších sedem rokov pomáhal transformovať najväčšieho telekomunikačného operátora na Slovensku (Slovak Telekom - ST) na moderne fungujúcu, procesne orientovanú spoločnosť. Posledné 3 roky ako šéf e-businessu v Slovak Telekome zodpovedný za vybudovanie elektronického predajného kanálu, vrátane online stratégie, e-commerce riešenia (online obchod), e-self-care (starostlivosť o zákazníkov cez web) a e-marketing prostredníctvom direct e-mailov, sociálnych sietí a prvkov interaktívneho marketingu. V ST sme nastavili kompletné prostredie na predaj skoro celého produktového portfólia online a to bez využitia dodatočných kapitálových výdavkov (CAPEX).

Najväčšie úspechy v ST:
- vybudovanie e-business prostredia vo firme (funkčne, personálne, procesne, systémovo),
- do dvoch rokov od spustenia získal elektronický predaj 10% podiel z celkového predaja (z nuly),
- implementácia stratégie pre sociálne siete (kde, kedy, čo – z mŕtvej stránky na facebooku sme spravili veľmi silný kontaktný bod pre špecifickú skupinu zákazníkov, ktorá si inak len veľmi ťažko hľadala cestu k firme; z pôvodných 480 pasívnych „priateľov“ dnes ich je cez 4500, kde si už aj sami odpovedajú),
- zavedenie pojmov do firmy ako webová analytika, copywriting, optimalizácia obsahu, návratnosť investícií do reklamy a ich praktické využívanie.
Spolupracujem so špičkovými dodávateľskými firmami a jednotlivcami, cez ktorých outsourcujem grafiku, programovanie a predovšetkým vysoko špecializované online aktivity.