Zvýšime Váš predaj
bez navýšenia investícií

Pritiahneme návštevníkov a spravíme z nich zákazníkov

1. zanalyzujeme všetko, čo robíte na internete + v ostatných formách marketingu

2. dohodneme sa na cieľoch, ktoré chcete dosiahnuť

3. pripravíme plán aktivít

4. realizácia
       - optimalizácia webovej prezentácie pre návštevníkov a vyhľadávače (rozvrhnutie prvkov na webstránkach, písanie a úprava textov, grafika, programovanie)

       - internetová reklama (Google Adwords, Etarget, bannerová reklama)

       - printová reklama podporujúca internetovú prezentáciu

5. priebežne vyhodnotíme výsledky a upravíme realizáciu podľa potreby

6. odporučíme návrhy na zlepšenie predaja aj mimo online prostredia (napríklad optimalizáciou procesov)

Online projekty

logo Dovolenkasdetmi.sk
Dovolenkasdetmi.sk portál vyhľadáva pobyty a zariadenia pre rodičov s deťmi. Od baby-friendly hotelov, cez penzióny až po animačné programy. www.dovolenkasdetmi.sk
Babyfit.sk je web občianskeho združenia, zamerané na vzdelávanie v oblasti vývinového pohybu.
www.babyfit.sk
BLUEDANUBE.sk cestovná agentúra špecializujúca sa na projekty pre zahraničných turistov na mieru. www.bluedanube.sk